Díbirt ón gcúrsa

Ag teacht le “Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge” de chuid na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, tá nós imeachta achomhairc i bhfeidhm ag Coláiste Chamuis ar [...]

Cúrsaí Árachais

Ní sholáthraíonn Coláiste Chamuis árachas ar earraí pearsanta na scoláirí. Ní féidir le Coláiste Chamuis a bheith freagrach as maoin phearsanta uile an dalta agus ní féidir clúdach árachais a [...]

Iompar an dalta

Tá an cheart ag Coláiste Chamuis dalta a smachtú nó a dhíbirt i gcás iompar a mheastar a bheith míchuí nó nach gcomhlíonann an Cód Iompair. Bítear ag súil le dea-iompar ó gach dalta agus cuirfear [...]

Sláinte/Tinneas

Tá fáil ar chúram sláinte poiblí agus príobháideach de réir mar is gá. Tugtar tosaíocht i gcónaí do riachtanais leighis na scoláirí. Íocann tuismitheoirí/caomhnóirí na costais leighis. Déanann [...]

Iompar

Ní eagraíonn Coláiste Chamuis aon chóras iompar, ná aon bhus, don lá teachta ná na lá deireanach. Tá an taisteal ar fad le linn an chúrsa san áireamh sa phraghas.

page 1 of 4