Díbirt ón gcúrsa

 In

Ag teacht le “Scéim na bhFoghlaimeoirí Gaeilge” de chuid na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán, tá nós imeachta achomhairc i bhfeidhm ag Coláiste Chamuis ar féidir leas a bhaint as.