Dian Chúrsa Ardteiste

Briseadh Meán Téarma Feabhra 2022

Tuigimid gur buaicphointe de chuid na bliana do na scoláirí a gcuairt bhliantúil ar Choláiste Chamuis. Faraor, níor tharla sin i 2020 ná i 2021, ach níl muid ag iarraidh go gcaillfeadh na scoláirí amach ar fad ar bhuntáistí ár gcuid cúrsaí. Mar sin, táimid tagtha ar réiteach a mhaolóidh a ndíomá – cúrsa speisialta a thabharfaidh an deis do na scoláirí seo filleadh uair amháin eile ar Choláiste Chamuis roimh Ardteist 2022.

Beidh an cúrsa ar siúl ón chéad Satharn den briseadh meán téarma i Feabhra 2022 (19ú go 22ú Feabhra – Satharn go Máirt) ar champas An Teálta i Ros a’ Mhíl.

Beidh na dátaí seo an-tráthúil do scoláirí a bheas ag réiteach don Scrúdú Cainte agus cuideoidh sé go mór leo i scrúdú na hArdteiste 2022. Agus tabharfaidh sé deis amháin eile dóibh taitneamh agus tairbhe a bhaint as cúrsa Gaeltachta le Coláiste Chamuis

Díreoidh an dianchúrsa Ardteist go príomha ar ullmhú don scrúdú Béil. Cuirfear ranganna speisialta ar fáil freisin ar ghnéithe áirithe de na páipéir scríofa agus ar an teicníc scrúdaithe is fearr. Tabharfar nótaí cuimsitheacha do mhic léinn le linn an chúrsa. Tá oiliúint den scoth ar mhúinteoirí Choláiste Chamuis, agus is scrúdaitheoirí Stáit cuid acu. Go deimhin, cuireann cuid de na múinteoirí oiliúint ar na scrúdaitheoirí Stáit.

Intensive Leaving Certificate Course

Cén áit?

Campas Choláiste Chamuis at Teálta na hÓige, Ros a’ Mhíl, Co. na Gaillimhe

Cén uair?

19/02/2022 – 22/02/2022 (ón Satharn ag tús an briseadh meán téarma)

Cén aois?

Tá an cúrsa seo oiriúnach do scoláirí sa 6ú bliain sa mheánscoil.

Saghas cúrsa

Turas saincheaptha le 3 oíche le lóistín

Bus

Beidh muid breá sásta seirbhís bus ar tháille ainmniúil a chur ar fáil as Baile Átha Cliath agus as Gaillimh don chúrsa seo (ag brath ar éileamh).

Táille

€350 an táille iomlán don chúrsa seo.

COVID-19

Beidh ar gach scoláire cloí go hiomlán le polasaí COVID 19 reatha Choláiste Chamuis. Seolfar tuilleadh sonraí faoinár bpolasaí reatha COVID 19 chuig tuismitheoirí sula dtosaíonn an cúrsa (tá seo ag athrú go minic i láthair na huaire). Tá sé de cheart ag Coláiste Chamuis ár gcúrsaí a chealú nó a athrú nó líon a theorannú ag aon am. Má laghdaítear an líon scoláirí de bharr Covid-19 leithdháilfear áiteanna de réir rogha Choláiste Chamuis. Tá Coláiste Chamuis tiomanta i gcónaí do shábháilteacht a cuid scoláirí agus baill foirne. Cloífidh Coláiste Chamuis le treoir ábhartha, cothrom le dáta, rialtais agus comhairle sláinte poiblí maidir le Covid-19.

Glac páirt agus bí linn ar an turas seo linn chun cabhrú le gach scoláire barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scrúdaithe.