Cúrsaí Samhraidh

Cúrsaí Samhraidh
@ Coláiste Chamuis

Coláiste Chamuis has been running successful Gaeltacht courses since 1973. Our motto is ‘Is fiú agus is féidir’, ‘Yes, we can, and it is worthwhile’. We introduce our students to Irish as a living language in a friendly and relaxed environment. Our students learn through active participation in fun activities. They significantly improve their own level of fluency in Irish and acquire a genuine love for the language and Irish Culture. Our students also make life-long friendships and memories during their courses with us.

Físeán: ‘Lá sa Choláiste’

Cruinniú Réamhchúrsa I gColáiste Chamuis

Caithfidh chuile scoláire a fhreastalaíonn ar Choláiste Chamuis freastal ar chruinniú réamhchúrsa.

Caithfidh tuismitheoir/caomhnóir dlíthiúil bheith i láthair i dteannta an scoláire ag an gcruinniú réamhchúrsa seo mar go mbeidh ar an tuismitheoir/caomhnóir sin doiciméidí maidir le leas, sláinte agus sábháilteacht a ngasúir a shíniú ag an gcruinniú sin.

Tá eolas le fáil maidir lena dtarlaíonn ag an gcruinniú réamhchúrsa ach cliceáil ar an bhfíseán.

CINNIRÍ

Tá córas sainiúil cinnireachta ag Coláiste Chamuis. Is iad na Cinnirí cnámh droma an Choláiste agus is scoláirí agus lucht treorach san am céanna iad. Go bunúsach, is é atá sa chinnire an duine sin a thugann treoir dá g(h)rúpa trína mealladh ina t(h)eannta seachas trí iallach a chur orthu rudaí a dhéanamh. Tugann Cinnirí maithe dea-shampla agus deir siad “lean mise” seachas “déan é sin”.

Bíonn Cinnire i chuile theach ar an gcúrsa agus ar chuile ghrúpa sa Choláiste chomh maith – grúpaí siúil, cluichí, siamsaíochta srl. Ciallaíonn an méid sin go mbíonn ról gníomhach ag na scoláirí féin i reáchtáil an chúrsa, agus dá réir sin forbraítear scileanna idirphearsanta agus ceannaireachta na scoláirí le linn imeachtaí an chúrsa.

Is iondúil go mbíonn na Cinnirí i measc na scoláirí is sine ar an gcúrsa, go mbionn riar cúrsaí déanta cheana acu, agus dá réir sin, go n-oiltear mar Chinnirí iad trínár gcóras cinnireachta. Cuidíonn siad le scoláirí nua agus le scoláirí óga socrú isteach in imeachtaí an chúrsa.

cinniri

Lóistín

Fanann na scoláirí i dtithe Gaeltachta agus mar sin cloisfidh tú an Ghaeilge ina suíomh nádúrtha. Déanfaidh sé sin teanga bheo den Ghaeilge duit, agus foghlaimeoidh tú go leor trí bheith ag caint agus ag éisteacht le muintir an tí.

Tá na tithe ar fad ina bhfanann na scoláirí cláraithe leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Caithfidh siad cloí le rialacha na roinne maidir le sláinte, sábháilteacht, líon foghlaimeoirí agus cleachtas teanga.

Osclaíonn ár dteaghlaigh óstacha a gcroí agus a mbaile do c.1,700 scoláire in aghaidh na bliana. Caitear leis na scoláirí mar bhaill teaghlaigh agus cuireann siad eolas ar an nGaeilge agus ar an nGaeltacht mar phobal beo fuinniúil.

  • Cairde,cuimhní agus craic – na laethanta is fearr riamh. Bealach iontach le Gaeilge a fhoghlaim.

    Gillian, Gaillimh
  • I sent all my kids to Coláiste Chamuis over the years and they all came home with a genuine love for Irish, learned a lot, and wanted to return.

    Mícheál, Sligeach

Cúrsa A1 / A2

A1 Teálta and Halla Centres, Ros a’ Mhíl
A2 Teálta and Halla Centres, Ros a’ Mhíl

A1 04/06/23– 17/06/23
A2 18/06/23 – 01/07/23

Cúrsa B

Ros a’ Mhíl Centre,
An Tulach Centre,
Camus Centre

2/07/23 – 22/07/23

Cúrsa C

Ros a’ Mhíl Centre,
An Tulach Centre,
Camus Centre

23/07/23 – 12/08/23