Iompar an dalta

 In

Tá an cheart ag Coláiste Chamuis dalta a smachtú nó a dhíbirt i gcás iompar a mheastar a bheith míchuí nó nach gcomhlíonann an Cód Iompair.

Bítear ag súil le dea-iompar ó gach dalta agus cuirfear an Cód Iompair i bhfeidhm go docht. Beidh mic léinn faoi dhliteanas i leith aon damáiste a dhéantar do mhaoin Coláiste Chamuis, do mhaoin na scoile nó d’aon mhaoin eile de chuid fostaithe Coláiste Chamuis, le linn ré an chúrsa.

Beidh fiosrúchán iomlán agus díbirt láithreach mar thoradh ar aon iompar a mheastar a bheith mídhleathach nó coiriúil, nuair a mheastar gur gá sin. I measc na ngníomhaíochtaí sin tá: Damáiste Coiriúil, Caitheamh Tobac, Sealbhú Toitíní, Sealbhú ól nó drugaí/alcóil. Tá cosc iomlán ar vapáil chomh maith. Ní liosta iomlán, uileghabhálach é seo. Tá sé de cheart ag Coláiste Chamuis dul i dteagmháil leis an nGarda Síochána chun aon ghníomh coiriúil nó mídhleathach a thuairisciú.