Téarmaí agus coinníollacha íocaíochta
Tá an córas seo á chur ar fáil ag Coláiste Chamuis agus a soláthraithe tríú páirtí. Is féidir le Coláiste Chamuis na téarmaí seo a thabhairt suas chun dáta ó am go ham agus tiocfaidh na hathruithe i bhfeidhm láithreach nuair a chuirtear iad ar fáil anseo. Bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na téarmaí reatha le do thoil.

Téarmaí agus coinníollacha
Léigh na téarmaí seo go cúramach sula ndéanann tú íocaíocht ar líne. Trí úsáid a bhaint as an íocaíocht ar líne tá tú ag tabhairt le fios go bhfuil tú ag glacadh leis na téarmaí. Muna nglacann tú leis na téarmaí, ná bain úsáid as an áis seo.

Féach freisin ar an bPolasaí Príobháideachta agus Téarmaí agus Coinníollacha ag Easy Payments Plus.
Tá gach íocaíocht faoi réir ag na coinníollacha seo a leanas;

Sroichfidh d’íocaíocht an cuntas i gColáiste Chamuis a bhfuil tú ag déanamh íocaíocht ann de ghnáth an gcéad lá oibre eile.

Ní féidir linn dliteanas a ghlacadh as íocaíocht nach sroicheann an cuntas ceart toisc gur thug tú uimhir mhícheart chárta nó sonraí pearsanta míchruinne.

Ní féidir linn dliteanas a ghlacadh as íocaíocht a dhiúltaíonn an soláthraí cárta creidmheasa / dochair ar aon chúis.

Slándáil
Tá na sonraí íocaíochta ar fad a chuirtear isteach ar an mbealach íocaíochta seo criptithe nuair a dhéanann an custaiméir nó tríú páirtí an íocaíocht. Tá cumarsáid ag, agus ó, shuíomh an tsoláthraí criptithe.

Ní bheidh aon dliteanas ag Coláiste Chamuis i leith aon chustaiméir nó tríú páirtí nach dtugann cosaint chuí do shonraí ó bheith feiceálach ar a scáileán ag daoine eile nó a bheith ar fáil do dhaoine eile le linn an phróisis  íocaíochta ar líne nó as aon easnamh maidir le heolas cruinn a chur ar fáil le linn na híocaíochta.

Cumarsáid
Cosnaíonn Coláiste Chamuis ár gceart cumarsáid a dhéanamh lenár gcuid cliant tré ríomhphost agus tré théacs, de bhrí go bhfuilcumarsáid chruinn thráthúil riachtanach do dhea-riaradh an Choláiste. Beidh chuile chumarsáid ó Choláiste Chamuis bainteach le gnóthaí an Choláiste. Tá sé tábhachtach dúinn na bealaí cumarsáide seo a choinneáil ar oscailt d’fhonn ár gcliaint a choinneáil ar an eolas faoi ghnóthaí an Choláiste.

Soláthraí Seirbhíse
Is féidir íocaíochtaí ar líne a dhéanamh le cárta creidmheasa nó dochair.

Glacann agus dearbhaíonn an soláthraí seirbhíse an íocaíocht (Fee Pay Ltd.). Tabharfar eolas láithreach don chliant atá ag déanamh an iarratais maidir leis an rathúlacht ar dhearbhú  an chárta.
Déanfar an t-airgead a aistriú ó do chuntas laistigh de 48 uair.

Polasaí maidir le hAisíoc
Ní dhéantar aisíoc ná aistriú ar éarlais ná ar tháillí. Déanfar aisíocaíochtaí faoi dhiscréid Choláiste Chamuis. Caithfear aon aighneas maidir le híocaíochtaí a rinneadh a chur i scríbhinn ag Coláiste Chamuis.

Déanfar aon aisíocaíochtaí atá le déanamh leis an gcárta creidmheasa / dochair a úsáideadh don bhuníocaíocht.