GAA High Performance Camp

Campa Peile

Tuigimid i gColáiste Chamuis de bharr taithí na mblianta fada gurb é an lántumadh teanga an modh is éifeachtaí le teanga a fhoghlaim. Ag éirí as an tuiscint agus an taithí sin, cúis bhróid dúinn ár gCampa Peile Ardfheidhmíochta a fhógairt. Is é an aidhm atá againn áiseanna den chéad scoth a chur ar fáil d’fhonn chuile ghné den Pheil Ghaelach nua-aoiseach a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge. Cuireadh an clár cóitseála le chéile d’fhonn spreagadh agus dúshlán a thabhairt d’imreoirí ag chuile leibhéal, agus díreofar chomh maith ar aireachas agus ar fhorbairt phearsanta na rannpháirtithe.

Meet Our Coaching Team:

 • Ciarán Kilkenny – Dublin senior footballer, Dublin all-star with 5 All Ireland medals
 • Gary Sice – Former Galway footballer, 2 All-Ireland club medals
 • Paul Conroy – Galway Senior footballer, All-Star nominee
 • Fiontán Ó Curraoin – Galway senior footballer, 2 Connacht medals
 • Donal Ó Fátharta – Galway minor football manager, Former Galway senior selector
 • Kate McDaid – Longford senior football nutritionist
 • Cian Breathnach – Galway development squad strength and conditioning coach
 • Aofaine Walsh – Galway senior football physio

Is é an aidhm atá againn pacáiste cuimsitheach cóitseála a chur ar fáil d’imreoirí 13–17 bliana d’aois, idir chailíní agus bhuachaillí, ag díriú ar oiliúint thaicticiúil agus theicniúil, ar chothú ceart, ar neart agus aclú, ar théarnamh agus ar fholláine. Tá muid ag iarraidh oiliúint den scoth a chur ar an nglúin óg i chuile ghné den pheil ghaelach nua-aoiseach.

3-day non-residential camp held in Ros a Mhíl, Co. Galway from 20th to 22nd February 2019. Galway City shuttle service will be available. Limited spaces on camp. For more information email sean@colaistechamuis.ie

 • Cairde,cuimhní agus craic – na laethanta is fearr riamh. Bealach iontach le Gaeilge a fhoghlaim.

  Gillian, Gaillimh
 • I sent all my kids to Coláiste Chamuis over the years and they all came home with a genuine love for Irish, learned a lot, and wanted to return.

  Mícheál, Sligeach