Campa Peile

Campa Peile

Deireadh Fómhair Briseadh Meán Téarma 29/10/19 - 31/10/2019

D’éirigh thar barr leis an gcampa a bhí againn anuraidh, agus bhí an-chuid daoine ag lorg campa eile. Dá réir sin, tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh campa neamhchónaitheach 3 lá againn le linn briseadh meántéarma na scoileanna i Mí Dheireadh Fómhair. (Dé Máirt go Déardaoin)

 • Rang a 6 go Ardteist
 • Cúrsa Lae – seirbhís bus ar fáil ó chathair na Gaillimhe (ag brath ar dhóthain éilimh a bheith air)
 • Láthair: Teálta na hÓige, Ros a’ Mhíl
 • Táille €100 (Éarlais €30)
 • Sonraí cóitseálaithe á bhfógairt go gairid….

Tuilleadh eolais ó eolas@colaistechamuis.ie.

Tuigimid i gColáiste Chamuis de bharr taithí na mblianta fada gurb é an lántumadh teanga an modh is éifeachtaí le teanga a fhoghlaim. Ag éirí as an tuiscint agus an taithí sin, cúis bhróid dúinn ár gCampa Peile Ardfheidhmíochta a fhógairt. Is é an aidhm atá againn áiseanna den chéad scoth a chur ar fáil d’fhonn chuile ghné den Pheil Ghaelach nua-aoiseach a chur chun cinn trí mheán na Gaeilge. Cuireadh an clár cóitseála le chéile d’fhonn spreagadh agus dúshlán a thabhairt d’imreoirí ag chuile leibhéal, agus díreofar chomh maith ar aireachas agus ar fhorbairt phearsanta na rannpháirtithe.

Sonraí cóitseálaithe:

 • Dónal Ó Fátharta
 • Gary Sice
 • Peadar Óg Ó Gríofa
 • Seán Andy Ó Ceallaigh
 • Cian Breathnach
 • Aine McDonagh

Cuirfimid in iúl go luath cén fhoireann iontach cóitseála a bheas againn i mbliana.

Is é an aidhm atá againn cúrsa cuimsitheach cóitseála a chur ar fáil d’imreoirí san aoisghrúpa 12-17, idir bhuachaillí agus chailíní, a dhíreos ar na nithe seo: oiliúint theicniúil agus thaicticiúil, neart agus aclaíocht, téarnamh agus folláine. Ina theannta sin, tá sé d’aidhm againn an ghlúin óg a oiliúint i chuile ghné den Pheil Ghaelach nua-aimseartha agus san am céanna cur lena gcuid scileanna sa teanga Ghaeilge.

 • Cairde,cuimhní agus craic – na laethanta is fearr riamh. Bealach iontach le Gaeilge a fhoghlaim.

  Gillian, Gaillimh
 • I sent all my kids to Coláiste Chamuis over the years and they all came home with a genuine love for Irish, learned a lot, and wanted to return.

  Mícheál, Sligeach